Przypominamy o obowiązku dokonywania opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  w pasach dróg gminnych.

Opłatę należy uiszczać co roku, bez wezwania, zgodnie z otrzymaną wcześniej decyzją.  Za rok 2021 opłatę należy zapłacić w terminie do 15 stycznia.

Należność prosimy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak tj.:

48 1020 4027 0000 1202 1192 8431 w PKO Bank Polski SA

Za nieterminowe uiszczenie opłat naliczone będą odsetki ustawowe. W tytule przelewu proszę wpisać: "Opłata z tyt. umieszczenia urządzenia w pasie drogi  imię i nazwisko osoby zobowiązanej  do zapłaty."

 

Wydział Podatków