Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków istnieje od stronyWarty wał przeciwpowodziowy, wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku w celu ochrony części doliny zalewowej przed wielkimi wodami powodziowymi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe COŚ konieczna jest modernizacja i rozbudowa wału. W związku z tym Aquanet realizuje inwestycję, w ramach której  wykonana zostanie rozbudowa i nadbudowa wału rzeki Warty na odcinku obwałowania oczyszczalni, na długości 1129 m oraz odcinkowa  przebudowa  istniejącego  rowu odwadniającego, biegnącego wzdłuż wału, od strony oczyszczalni.

Wykonawcą robót jest BUDMIX Sp. z o.o.
Wartość inwestycji wynosi ponad dziewięć milionów złotych.
Zakończenie prac planowane jest na październik 2023 r.

 

 

AQUANET S.A.