Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000), wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego był możliwy do dnia 26 lipca 2021 r.
Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka/podopiecznego, zostały wyłączone.
Stosowna informacja w tym zakresie została zamieszczona wcześniej w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje "Uzyskaj dowód osobisty".
 
Jednocześnie informujemy, że usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.