Przypominamy i zachęcamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu programu współpracy Gminny Czerwonak z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Program współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest corocznie podejmowany przez Radę Gminy Czerwonak. Program współpracy jest kluczowym dokumentem dla współpracy urzędu z III sektorem, wyznacza kierunki działania zarówno dla organizacji, jak i samorządu. Program określa podstawowe formy współpracy, zadania priorytetowe, a także środki finansowe zaplanowane na ich realizację.

Skontaktuj się z nami jeżeli uważasz, że Twoja organizacja ma ciekawą propozycję dla mieszkańców naszej gminy, a nie znajduje się ona w aktualnym programie współpracy. Wszelkie sugestie, propozycje oraz uwagi prosimy zgłaszać do końca września na adres: pozytek@czerwonak.pl lub do Wydziału Dialogu Społecznego, tel. 61 65 44 225, 61 65 44 218.

Program współpracy obowiązujący w 2021 roku jest dostępny w zakładce Mieszkaniec > NGO > Procedury, formularze, pliki do pobrania na stronie