Dział   Oczyszczania  Ścieków  Aquanet  S.A.  informuje,  że  w  związku  z trwającymi  pracami  związanymi z wymianą posadzki w budynku stacji ścieków dowożonych  ob.  08  na  Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie celem poprawy warunków  zrzutu  ścieków dla dostawców, punkt zlewczy na obiekcie zostanie zamknięty w dniach 6-7.05.2022.

Jednocześnie informujemy, że stacja zostanie również zamknięta na dodatkowe 3 dni w późniejszym terminie celem dokończenia prac. O terminie powiadomimy w osobnej wiadomości.

 

 

AQUANET S.A.