Zagospodarowanie budynku dworca kolejowego w Owińskach było tematem spotkania konsultacyjnego, w którym udział wzięli: wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, zastępca wójta Paweł Glaser, przedstawiciele sołectw związanych z terenem Owińsk: Jerzy Wolniewicz i Jan Ratajczak, przedstawiciele Rady Gminy Czerwonak: Wojciech Skrzekut i Roman Król, pracownicy Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Promocji i Rozwoju a także przedstawiciele Fundacji Nasze Podwórko.

 

Wizja lokalna oraz dyskusja zakończyły się następującymi wnioskami:

1. piwnica budynku przeznaczona zostanie na pomieszczenia magazynowe oraz gospodarcze,

2. poddasze przeznaczone zostanie pod działalność usługową lub biurową,

3. przy poparciu radnych, mieszkańców, sołtysów i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii architekta (kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnością) rozpatrzona zostanie możliwość zlokalizowania na piętrze budynku centrum lokalnej historii,

4. po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta gmina podejmie niezbędne działania, aby stworzyć warunki odpowiednie dla zlokalizowania na parterze budynku usługi podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W tym kwartale ogłoszony zostanie przetarg na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku dawnego dworca. Prace będą trwały ok. 14 miesięcy i zakończą się w 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład, na którą uzyskano ok. 3,8 mln zł.