Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że 22 czerwca 2022 r., w sali sesyjnej, w budynku hali sportowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku, odbędą się dwie sesje Rady Gminy Czerwonak:

  1. XLIX sesja Rady Gminy Czerwonak – godz. 9:00 (sesja zwykła),
  2. L sesja Rady Gminy Czerwonak – godz. 16:00 (sesja absolutoryjna).

Podczas L sesji Rady Gminy Czerwonak podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok oraz odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy Czerwonak w 2021 roku”. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem, składają
do Przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak pisemne zgłoszenie, poparte podpisami
co najmniej 50 osób zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do 21 czerwca br.). Mieszkańcy będą dopuszczani
do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy Czerwonak postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Druk zgłoszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak (https://bip.czerwonak.pl/6863/dokument/23051) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak
w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

Z porządkami obrad XLIX i L sesji Rady Gminy Czerwonak oraz projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Rada Gminy/Kadencja 2018-2023/Sesje Rady Gminy Czerwonak/2022 rok. Dokumenty zostaną opublikowane po 8 czerwca br.

Komisje stałe Rady Gminy Czerwonak odbędą się w sali sesyjnej, w budynku hali sportowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku. Komisja Rewizyjna odbędzie się w Urzędzie Gminy przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku (p. 107).

Zachęcamy do oglądania sesji on-line (https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/4/rada-gminy-czerwonak.htm).

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

 

termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 11:00

Przewodnicząca komisji Hanna Kościelska

tel. 603 653 701

Biuro Rady i Sołectw

Monika Grzebielucha-Andrusieczko

tel. 61 65 44 223

 

Komisja Rewizyjna

 

termin: 10 czerwca 2022 r., godz. 8:30

Przewodniczący komisji Robert Maciejewski

tel. 577 044 433

Biuro Rady i Sołectw

Kamila Wietrzyńska

tel. 61 65 44 242

 

 

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

 

termin: 13 czerwca 2022 r., godz. 14:00

Przewodniczący komisji Grzegorz Parszuto

tel. 501 316 997

Biuro Rady i Sołectw

Kamila Wietrzyńska

tel. 61 65 44 242

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

termin: 14 czerwca 2022 r., godz. 9:00

Przewodniczący komisji Wojciech Skrzekut

tel. 661 809 006

Biuro Rady i Sołectw

Kamila Wietrzyńska

tel. 61 65 44 242

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

termin: 21 czerwca 2022 r., godz. 9:00

Przewodnicząca komisji Anita Banaszak

tel. 693 081 437

Biuro Rady i Sołectw

Izabela Lesiecka

tel. 609 479 138

 

XLIX sesja Rady Gminy Czerwonak – sesja zwykła

 

termin: 22 czerwca 2022 r., godz. 9:00

Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut

tel. 661 809 006

Biuro Rady i Sołectw

Izabela Lesiecka

tel. 609 479 138

L sesja Rady Gminy Czerwonak – sesja absolutoryjna

 

termin: 22 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut

tel. 661 809 006

Biuro Rady i Sołectw

Izabela Lesiecka

tel. 609 479 138