Przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu marcu 2024 r. oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na terenie poligonu.

Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko, od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 i 18:00 – 00:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki. Dodatkowo, w systemie całodobowym, mogą odbywać się ćwiczenia dynamiczne, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego poligonu,

W miesiącu marcu 2024 r. nie są planowane strzelania z użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę i w związku z tym istniała by potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216).

Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.

OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO  CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.

Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.
Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.

Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Osobną kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych w wybrane weekendy podczas kwitnienia śnieżycy wiosennej. Ponowne udostępnienie rezerwatu planowane jest na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.
Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie na jego terenie jest szczególnie niebezpieczne.
Ze względu na zaplanowane strzelania na poligonie Biedrusko informacje o możliwości wejścia w dany weekend będą publikowane w każdy PIĄTEK na FB Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Nadleśnictwa Łopuchówko.

Wszelkie aktualności znaleźć można na stronie internetowej:https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/qyZ4/content/rezerwat-przyrody-sniezycowy-jar-2024

Zapraszamy do zapoznania się z całością załączonego komunikatu.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO