Od roku 2006 firma  ORDO Poznań Sp. z o.o. sp.k ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak prowadzi działalność na terenie  Agencji Handlowej Czerwonak Sp. z o.o.  Firma zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, a jej działalność prowadzona jest na podstawie posiadanych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Firma jest regularnie kontrolowana pod kątem przestrzegania warunków decyzji oraz ewentualnego składowania odpadów, które nie powinny znajdować się na terenie Zakładu.

Nieprzyjemne zapachy pochodzą z odbioru odpadów BIO. Odpady te, są odbierane z brązowych pojemników m. in. od mieszkańców gminy Czerwonak, przywożone na teren Ordo, a następnie ładowane do kontenera i wywożone celem poddania procesowi przetwarzania.    Natomiast odpady zmieszane trafiają bezpośrednio do spalarni miasta Poznania - stąd pewność, że zapach może pochodzić tylko z odpadów biodegradowalnych.

Przedsiębiorstwo Ordo zdając sobie sprawę z uciążliwości zapachowych, zwróciło się na początku 2020 r. do Agencji Handlowej Czerwonak z zapytaniem o możliwość wspólnej inwestycji ograniczającej oddziaływanie firmy na otoczenie (hałas i zapach). Zapadła decyzja o budowie hali o powierzchni 990 m2, w której będzie odbywał się przeładunek odpadów. Zamknięcie procesów przeładunkowych w hali magazynowej w znaczący sposób ograniczy niekorzystne oddziaływanie firmy na otoczenie.

W czerwcu 2020 roku firma ORDO wystąpiła do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przeznaczonej do magazynowania i przetwarzania odpadów i taką decyzję otrzymała w lipcu 2021 r. Następnie wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja prawdopodobnie zostanie wydana na przełomie października i listopada. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w listopadzie, a jej zakończenie nastąpi nie później niż do 28 lutego 2022 r.