Obszar Czerwonak
w dniu 27 marca 2024 r. w godzinach: 08:00 -12:00
Czerwonak: ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Zdroje 37.