w dniu 20 lutego 2024 r.
w godzinach: 08:30 do 14:00
Promnice ul. Północna 60, 58, 56, dz. 31/7, Sala O S P