Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzoną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potasze, w dniu 15 maja 2024 od godziny 08:00 do godziny 15:00 konieczne będą przełączenia sieci. Prace mogą spowodować okresowe spadki ciśnienia wody.
W związku z powyższym,  mieszkańcy miejscowości Bolechówko, Potasze, Owińska i Trzaskowo proszeni są o używanie wody tylko do celów bytowych.
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. przeprasza za powstałe utrudnienia.