W załączeniu przedstawiamy wyciąg z Komunikatu Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 8/2022 z dnia 24.06.2022 r. informujący o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w sezonie kąpielowym 2022 r.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż nie należy korzystać z kąpieli w obszarach w których nie przeprowadzono oceny jakości wody oraz w których stwierdzono zakaz kąpieli. Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.
Jednocześnie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.