W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z Wójtem Gminy Czerwonak oraz mieszkańcami Bolechowa-Osiedle, które odbyło się w dniu 05.10.2021 r., Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o rozpoczęciu prac w lesie rosnącym przy ul. Obornickiej oraz ul. Norwida w Bolechowie-Osiedlu. Prace mają charakter cięć sanitarnych, będą usuwane w szczególności drzewa obumarłe, obumierające oraz stwarzające zagrożenie dla ludzi oraz mienia. Stale pogarszający się stan zdrowotny lasu jest wynikiem zeszłorocznego gradobicia, wieloletnich susz, a także działalności szkodliwych owadów i grzybów.

Ze względu na dużą ilość zamierających drzew największe nasilenie prac będzie miało miejsce w pobliżu ronda oraz południowo-zachodniej części lasu. W tych miejscach powstaną małe powierzchnie, które zostaną odnowione rodzimymi gatunkami biocenotycznymi. Pas takich gatunków powstanie również wzdłuż ulicy Norwida. Na pozostałej części lasu po wycięciu chorych drzew miejsce do rozwoju zyskają inne drzewa rosnące teraz pod ich koronami.

Miejsca, gdzie nowe pokolenie drzew nie występuje zostaną odnowione  poprzez sadzenie, w zamiarze z udziałem społeczności lokalnej oraz zabezpieczone siatką przed zniszczeniem przez zwierzynę, gdy będzie to konieczne.

Ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w rejonie prac, a także na chęć szybkiego ich zakończenia, drzewa będą wycinane za pomocą harwestera. Powierzchnia objęta cięciami (mapa w załączniku) będzie oznakowana tablicami „ZAKAZ WSTĘPU -ŚCINKA DRZEW”. Prosimy o stosowanie się do zakazu wstępu i poleceń Służby Leśnej.

 

 

Nadleśnictwo Łopuchówko