W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko, zamknięciu drogi wodnej rzeki Warty oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w miesiącu lipcu.
Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 i 20:00 – 2:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.
W związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, w dniu: 08.07.2022 r. w godz. od 07:00 do15:00, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej na rzece Warcie znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216).
 
Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich „Orzeł”, „Drop” i „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.
 
OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.
 
Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.
 
Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd. (SUFO).