W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w miesiącu lutym 2023 r.
 
Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r., od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 15:00 i 18:00 – 24:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.
 
W związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od km 209,50 do km 216) w następujących terminach:
 
1. 07.02.2023 w godz. 08:00 - 15:00;
2. 08.02.2023 w godz. 08:00 - 15:00; 18:00 - 24:00;
3. 09.02.2023 w godz. 18:00 - 24:00;
4. 14.02.2023 w godz. 08:00 - 15:00;
5. 15.02.2023 w godz. 08:00 - 15:00; 18:00 - 24:00;
6. 21.02.2023 w godz. 18:00 - 24:00;
7. 22.02.2023 w godz. 18:00 - 24:00.
 
Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich „Orzeł”, „Drop” i „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.
 
OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.
 
Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.
 
Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.
Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.
 
Osobna kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla turytów we wszystkie weekendy marca 2022 r. Planowane jest ponowne udostępnienie terenu rezerwatu dla turystów na przełomie zimy i wiosny 2023 roku.
 
Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd. (SUFO).