W załączeniu przedstawiamy komunikat Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, informujący o strzelaniach na terenie poligonu Biedrusko w miesiącu czerwcu 2023 r. oraz przypominający o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Zgodnie z treścią tego komunikatu, na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r., od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 15:00 i 19:00 – 02:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.
W miesiącu czerwcu 2023 r., w nw. dniach i godzinach, są planowane strzelania z użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje rzekę Wartę i w związku z tym istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej odcinka rzeki Warty znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216):
1. w dniu 12.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
2. w dniu 13.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
3. w dniu 14.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
                                     w godz. 20:00 - 02:00
4. w dniu 15.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
                                     w godz. 20:00 - 02:00
5. w dniu 16.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
6. w dniu 19.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
7. w dniu 20.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
                                     w godz. 20:00 - 02:00
8. w dniu 21.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
9. w dniu 22.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
                                     w godz. 20:00 - 02:00
10. w dniu 23.06.2023 r. w godz. 08:00 - 15:00
Na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich „Orzeł”, „Drop” i „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.
OSTRZEGAMY, ŻE PRZEBYWANIE NA TERENIE OŚRODKA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU (TEREN POLIGONU W BIEDRUSKU) STWARZA REALNE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA.
Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji.
Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp.
Odcinek "Pierścienia rowerowego wokół Poznania" przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki - Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.
 
Osobna kwestią pozostaje dostęp turystów do rezerwatu "Śnieżycowy Jar", który znajduje się na terenie poligonu Biedrusko. Rejon rezerwatu znajduje się w strefie bezpieczeństwa strzelnicy, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków, przez co z oczywistych względów dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Rezerwat był dostępny dla osób cywilnych w wybrane weekendy podczas kwitnienia śnieżycy wiosennej. Ponowne udostępnienie rezerwatu planowane jest na przełomie zimy i wiosny 2024 roku.
Rezerwat leży w rejonie upadku pocisków, wobec czego przebywanie na jego terenie jest szczególnie niebezpieczne.
 
Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się: żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej, a także Straż Leśna, Policja i Straż Gminna, a także pracownicy formacji ochronnych CSWLąd. (SUFO).