Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Czerwonak informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi gminnego Radiowego Systemu Włączania Syren Alarmowych (RSWS) funkcjonującego w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) na zakończenie robót, w piątek, dnia 10.05.2024 r., między godz. 11:00 a godz. 14:00, w miejscowości Potasze, nastąpi krótkotrwałe (1 minuta) uruchomienie syreny alarmowej (dźwięk ciągły).
Włączenie syreny alarmowej będzie poprzedzone komunikatem głosowym.
Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.