Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) informuje: gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień zagrożenia: 1, obowiazujący od godz. 14:00 17.05.2021 do godz. 07:00 18.05.2021.

Obszar: województwo wielkopolskie. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.