Wydział Podatków i Opłat Urzędu Gminy Czerwonak poszukuje kandydata do pracy na umowę na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości podatkowej.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 

  • rozdzielanie i rozliczanie wszystkich dowodów księgowych wpływających do Wydziału Podatków i Opłat,
  • księgowanie wpłat na kontach osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  • wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowych,
  • kontrola terminowości wpłat realizowanych przez podatników,
  • wysyłka upomnień,
  • przygotowywanie tytułów wykonawczych i współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • przyjmowanie wniosków od producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
  • bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów,
  • przygotowywanie danych do sprawozdań.

 

Przewidywany okres zatrudnienia to około 5 miesięcy.

Szukamy osoby posiadającej co najmniej wykształcenie średnie.

Oferty prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: dorota.rozewicka@czerwonak.pl lub tradycyjnie w formie papierowej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 Czerwonak.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 61 65 44 208 lub 61 65 44 232.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 2 listopada 2021 r.