Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie planu "Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej" która odbędzie się dziś 22 stycznia o godzinie 15.00,za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego.

Udział w dyskusji jest możliwy za pomocą strony internetowej pod adresem: https://video.czerwonak.pl/UGCZuxRTByZMcAe3xofr76zLEydh9gjA3LvTE

 

Uwagi do projektu planu można składać do dnia 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.   

Projekt planu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/16050