Wydział Podatków i Opłat przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r.
 
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 61 65 44 234