Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Wydziale Księgowości.