Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Czerwonak.