Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy Komendant Straży Gminnej w Czerwonaku.

Szczegółowy opis stanowiska w załączniku do komunikatu.