Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej.