Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy: strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku.