Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na stanowisko pracy: strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku.


Stanowisko wolne od 1 listopada 2021 r.