Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o zbiorowych polowaniach organizowanych przez Łowieckie Gospodarstwo Doświadczalne Zielonka w Zielonce.  W trakcie polowań odbędą się odstrzały sanitarne dzików.

 

Polowania odbędą się na terenie obwodu  łowieckiego nr 178, w następujących terminach:

 

  1. 02.12.2022 r. godz. 8.00-15.00,
  2. 08.12.2022 r. godz. 8.00-15.00,
  3. 09.12.2022 r. godz. 8.00-15.00.
  4. 12.12.2022 r. godz. 8.00-15.00,
  5. 20.12.2022 r. godz. 8.00-15.00,
  6. 21.12.2022 r. godz. 8.00-15.00.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie miejsc oznakowanych znakiem „Uwaga Polowanie”.

Jednocześnie  Wójt Gminy Czerwonak informuje, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy,  właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tutejszego urzędu. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.