Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych  organizowanych przez Sekcję Łowiecką Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2021 i 2022. 

 

Polowania odbędą się w leśnictwie Annowo, w następujących terminach:

 

  1. 19.11.2021 r. godz. 7.00-16.00 - Polowanie Hubertowskie,  
  2. 17.12.2021 r. godz. 7.00-16.00 – Polowanie Wigilijne,
  3. 05.01.2022 r. godz. 7.00-16.00 – Polowanie Noworoczne.

 

 

Jednocześnie  Wójt Gminy Czerwonak informuje, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy,  właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tutejszego urzędu. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.