Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości informację o zbiorowych polowaniach organizowanych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Zielonce przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie.  

 

Polowania odbędą się na terenie obwodów  łowieckich nr 178 i 180, w następujących terminach:

 

  1. 13.12.2021 r. godz. 7.00-16.00,
  2. 07.01.2022 r. godz. 7.00-16.00.

 

W czasie polowań będzie wykonywany również odstrzał sanitarny dzików w ramach rozporządzenia Nr 12/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.04.2021 r. w sprawie odstrzału dzików.  

Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie miejsc oznakowanych znakiem „Uwaga Polowanie”.

 

Jednocześnie  Wójt Gminy Czerwonak informuje, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy,  właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tutejszego urzędu. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.