Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił w ostatnim czasie oczyszczenie chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czerwonak wzdłuż drogi wojewódzkiej 196, której zarządcą jest WZDW.
Wykonawca realizując zadanie w wielu miejscach pozostawił tuż przy chodnikach materiał pochodzący z oczyszczenia. Dlatego zwróciliśmy się do rejonu dróg wojewódzkich w Gnieźnie o wymuszenie na wykonawcy niezwłocznego wywiezienia materiału pochodzącego z oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych.

 

 

Wydział Dróg