na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości o powierzchni 155,81 m2, położonej w Czerwonaku, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniu geodezyjnym:
 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13


część działki nr 28/4 o pow. 155,81 m2, w tym pod budowę budynku A powierzchni 42,40 m2, pozostała część o powierzchni  113,41 m2 pod budowę chodnika oraz terenu zielonego, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00130872/7.

 

Szczegóły w załącznikach.