Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 40 ustawy z  dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm./ do dnia 15 stycznia br. należy uiścić coroczną opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (m.in. przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej).
 
Wpłaty powinny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w decyzji.
 
 
Wydział Dróg