Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:20 dnia 15.07.2021 do godz. 08:00 dnia 16.07.2021
Obszar: Rejon hydrologiczny Warta, dopływy dolnej Odry.
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów również o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.