Ostrzeżenie hydrologiczne IMGW: 12 maja na obszarach opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą  wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 70%.