Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: Warta środkowa od Prosny do Wełny, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Warta dolna od Noteci do ujścia (lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: Przebieg: W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, na odcinku Warty środkowej od Prosny do ujścia rzeki, na stacjach hydrologicznych:  Poznań-Most Rocha, Oborniki, Wronki, Skwierzyna, Santok, Gorzów Wielkopolski i Świerkocin wystąpią dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Na stacji hydrologicznej Międzychód przewidywane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Ważne: od godz. 10:54 dnia 18.02.2024 do godz. 11:00 dnia 20.02.2024
Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO