IMGW-PIB OSTRZEGA:
 
MGŁA - poziom zagrożenia 1.
Obowiązuje od godz. 04:30 dnia 15.11 do godz. 10:00 dnia 15.11.2022.
Widzialność 50 m.
 
Uzupełnienie:
Gęsta mgła do godz. 12:00 dnia 15.11.2022.
Widzialność 50-200 metrów.
 
Uzupełnienie 2:
MGŁA - stopień zagrożenia 1.
Obowiązuje od godz. 15:30 dnia 15.11 do godz. 06:00 dnia 16.11.2022.
Widzialność 100 m.