Oblodzenie/1
Od 10:30 do 16:00. Przewidywane zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temp do -2