Intensywne opady deszczu/1.
Od godz.. 22:00 dnia 30.08.2021 r. do godz. 15:00 dnia 31.08.2021 r.
Prognozowany opad deszczu 30 - 40 mm, lokalnie 50 mm.
W obszarach występowania opadów, na mniejszych rzekach i zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.