W  dniach  od  15  do  19 listopada 2021 roku w związku z planowaną wymianą membrany  elastycznej zbiornika technologicznego biogazu zlokalizowanego na terenie  Centralnej  Oczyszczalni  Ścieków  w  Koziegłowach  może  wystąpić zwiększona  uciążliwość  zapachowa obiektu, która może być odczuwalna przez sąsiadujących  mieszkańców  miejscowości Koziegłowy oraz północnych rejonów miasta Poznania.

Produkowany  w  wyniku  fermentacji metanowej biogaz wykorzystywany jest na cele  własne  do produkcji energii elektrycznej a także cieplnej. Kluczowym elementem  instalacji  jest  zbiornik  biogazu. Membrana elastyczna stanowi natomiast jeden z najważniejszych elementów tego zbiornika.

Przed  przystąpieniem do realizacji zadania przeprowadzono testy możliwości utrzymania   procesu   technologicznego   w   tym   biogazowego  i  wybrano najbezpieczniejszy do realizacji wariant.

Aby   zminimalizować   ewentualne   skutki  zadania  Aquanet  S.A.  planuje zastosować niżej wymienione rozwiązania techniczne, które przyczynią się do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców:

  • ograniczenie produkcji biogazu poprzez zmniejszenie wyprowadzania osadów z układu technologicznego,
  • wstrzymanie   przyjmowania   odpadów   od  klientów  zewnętrznych  tzw. kofermentów  do  układu technologicznego gospodarki osadowej zwiększających produkcję biogazu,
  • uruchomienie pochodni biogazu celem częściowego spalania paliwa
  • zwiększony  monitoring  procesu  technologicznego  gospodarki osadowej i biogazowej   na   Centralnej   Oczyszczani  Ścieków  w  okresie  realizacji planowanych prac.

 


Dział Zarządzania Środowiskowego

AQUANET S.A.