Obszar  Czerwonak
w dniu: 2023-11-23, w godzinach:08:00 - 15:00

- pl. Zielony od 1 do 4,

- ul. Dojazd 2, 4,

- ul. Stawna 2, 3.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego