W związku ze zbliżającym się terminem płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego informujemy, że nowo wybrana Sołtyska Sołectwa Czerwonak I Anita Banaszak będzie mogła pełnić rolę inkasenta po uprawomocnieniu się uchwały dot. ustalenia inkasentów. Najbliższa sesja po wyborach nowego Sołtysa, na której będzie procedowana przedmiotowa uchwała odbędzie się 19 maja  2022 r., dlatego Pani Anita Banaszak nie będzie mogła pobierać raty podatku od mieszkańców, którą trzeba uiścić do 15 maja br.

W związku z powyższym informujemy, że najbliższą ratę podatku można  zapłacić w następujący sposób:
 

  1. Przelewem na konto wskazane w decyzji podatkowej (przelew internetowy, płatność w Urzędzie Pocztowym);
  2. Bezpośrednio w PKO Bank Polski S.A.  bez prowizji oraz w każdym innym banku z prowizją;
  3. W Urzędzie Gminy w Opłatomacie. Możliwa jest płatność kartą i gotówką.