Informujemy, iż do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej  w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:
 
- doznały uszczerbku na zdrowiu,
- doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
- doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,
- mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem:
 
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu