Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, iż w IV kwartale 2021 roku planuje przeprowadzenie cięć sanitarnych w lesie rosnącym przy ul. Obornickiej oraz ul. Norwida w Bolechowie-Osiedlu. Konieczność wykonania tych prac spowodowana jest szybko postępującym zamieraniem drzew związanym z gradobiciem, do którego doszło podczas burzy w nocy z 1 na 2 lipca ubiegłego roku oraz ograniczeniem rozprzestrzeniania się szkodników, którym m.in. w wyniku tego zdarzenia stworzyły się dogodne warunki do rozwoju. W wyniku gradobicia uszkodzeniu uległy igły, liście oraz obite pnie czego konsekwencją jest zamieranie drzew widoczne jako rudzenie koron, a także całkowity opad igliwia sosny. Obumarłe drzewa zatracają stabilność i stanowią realne zagrożenie dla osób korzystających z chodników oraz jezdni przylegających do uszkodzonego lasu, a także spacerujących po lesie. Nadrzędnym celem prowadzonych prac będzie zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia przy zachowaniu zasad gospodarności oraz ciągłości istnienia lasu w tym miejscu

Usuwane będą głównie drzewa obumarłe i obumierające. Powstałe w ten sposób luki dadzą szansę wzrostu drzewom znajdującym się pod ich okapem. Miejsca, gdzie nowe pokolenie drzew nie występuje zostaną odnowione  poprzez sadzenie, w zamiarze z udziałem społeczności lokalnej oraz zabezpieczone siatką przed zniszczeniem przez zwierzynę, gdy będzie to konieczne.

Powierzchnia  objęta cięciami będzie  oznakowana tablicami „ZAKAZ  WSTĘPU- ŚCINKA DRZEW”.

Prosimy o stosowanie się do  zakazu wstępu i  poleceń Służby Leśnej.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko wraz z Wójtem Czerwonaka planują zorganizować spotkanie informacyjne mające wyjaśnić zakres i szczegóły planowanych prac.