Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych informuje, że na terenie poligonu Biedrusko od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 i 20:00 – 2:00, odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz środków pozoracji pola walki.
 
W związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, w nw. terminach:
1. 02.09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 15:00;
2. 06 09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 15:00;
3. 07 09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 15:00 i od godz.20:00 do godz. 02:00;
4. 08.09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 15:00;
5. 09 09.2021r. od godz. 08:00 do godz. 15:00;
istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi wodnej na rzece Warcie znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (na odcinku od km 209,50 do km 216).
Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe w rejonie obwodów łowieckich 116, 181 i 186 kół łowieckich „Orzeł”, „Drop” i „Sokół”, jak również swoją działalność prowadzą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych różnego pochodzenia.
Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (poligonu Biedrusko) stwarza realne zagrożenia dla życia i zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także wszelkich form turystyki i rekreacji. Na tym terenie obowiązuje też zakaz zbierania runa leśnego i łowienia ryb.