Informujemy, iż podczas prac drogowych na odcinku ul. Słowackiego w Miękowie, napotkaliśmy na bardzo poważny problem związany z nieprawidłowym przebiegiem istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami, która usytuowana jest na nienormatywnej głębokości (zbyt płytkie posadowienie). Uniemożliwia to realizację inwestycji zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Powyższa sytuacja nie wynika z winy inwestora - Gminy Czerwonak, czy też wykonawcy robót. Obecnie toczą się intensywne rozmowy z Gazownią w celu rozwiązania zaistniałego problemu. W najbliższych dniach wykonawca prac drogowych przystąpi do zabezpieczenia rozkopanego obecnie odcinka drogi (Słowackiego 10E-12G), w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdu i dojścia do swoich posesji.