Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi przy instalacji radiotelekomunikacyjnej BT30737 KOZIEGŁOWY II zlokalizowanej na nieruchomości komunalnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 83/67, arkusz mapy 4, obręb Koziegłowy, w dniu 27.08.2021 roku w godzinach od 7-17 zostaną przeprowadzone prace z użyciem dźwigu budowlanego.
 
Dokumenty dotyczące kwalifikacji przedsięwzięcia instalacji radiotelekomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej BT30737 KOZIEGŁOWY II są do wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak przy ul. Źródlanej 39 w Wydziale Regulacji i Obrotu Nieruchomościami tel. 61 65 44 253.
 
Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami