Zgodnie z art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w  2023 r. Projekt uchwały obejmuje jedno kąpielisko o nazwie „Akwen Tropicana” w Owińskach ul. Plażowa 1.  

Projekt uchwały dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP Urzędu oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy w Czerwonaku  ul. Źródlana 39 i w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6.

W związku z tym informuje się,  że w terminie 21 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia  można składać uwagi oraz  propozycje zmian do projektu uchwały.

Powyższe  należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39,
62-004 Czerwonak z adnotacją „uwagi do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w  2023 r.”.

Publiczne ogłoszenie projektu uchwały nastąpi dnia  16.01.2023 r.