Informujemy o przedłużeniu terminu II naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami w Wydziale Regulacji i Obrotu Nieruchomościami do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Stanowisko wolne od 23 września 2021 r.

 

Szczegóły - sprawdź